Medlems Information 2019

Tosseryds intresseförening är en ideell intresseförening.

För att stödja Tosseryds intresseförening och bli medlem kostar det:

Avgift 250:- per familj och år.

Vid betalning via Internet v.v. uppge namn och adress och hur många ni är i familjen. Betalning sker till bankgiro 247-2769 .

Hjälp oss bevara Tosserydsgården och ta vara på denna chans vi fått av kyrkan. Vi vill kunna utveckla huset till en naturlig mötes plats för alla i Tosseryd, gammal som ung. Vi vill driva den med din hjälp, så bli medlem i vår förening. Vi kommer även att hyra ut lokalen till olika evenemang

  • Barnkalas 200 kr för medlem
  • Fest, bröllop, dop etc 500 kr för medlem
  • Ej medlem 1500 kr

Alla är hjärtligt välkomna till vår förening!

Styrelsen