Årsmöte 14/5 kl15:00!!!!!!

Påminner om Årsmöte 14 maj kl 15:00
Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga under mötet.

Ifall någon vill ta del av årsmötes-punkter innan mötet, hör av er till någon i styrelsen.

Hoppas så många som möjligt kan närvara!

/styrelsen