Förvaltningsberättelse 2020-03-18Budget 2020resultaträkning per väg 2019-12-31Årsredovisning år 2019

 

Hej,

Vägföreningen har ju pga rådande Coronaläge valt att skjuta fram årsmötet som skulle varit i mitten på mars, vi avvaktar tills lugnare tider och tar vårt årsmöte då. Bifogar dokumenten som skulle redovisats vid årsstämman.

Styrelsen har beslutat att utdebitering av vägavgifter kommer att ske vid ordinarie tidpunkt trots att detta ej godkänts vid en årsstämma. Trots detta ovanliga läge med en årsstämma som inte kan hållas ser vi det som nödvändigt att föreningen rullar vidare och vi tar en utdebitering nu i vår. Vi har reglerat budgeten så den skall vara så lik föregående utdebitering som möjligt.

Vi kommer även på trafikverkets inrådan att göra en oljebeläggning av Knektåsvägen. I förra veckan fick vi godkännande om bidrag av trafikverket och bedömning av offerter pågår sen tidigare.

Är det någon som har några funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Bifogar årsredovisningen, resultaträkning per väg, förvaltningsberättelse och budget för 2020

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Tosseryds Vägsamfällighet.

Kontakt:

Ordförande: Daniel Rikkinen, 0708-902150, daniel.rikkinen@gmail.com

Kassör: Sofia Aqvilin, 0733-645242, sofia.aqvilin@virkeimpex.se

Sekreterare Henrik Kampe, 0702-446400, henrikkampe77@gmail.com