För att komma i kontakt med styrelsen till vägföreningen, ring till någon av följande nummer:

Ordförande: Daniel Rikkinen 0708 – 902150
Kassör: Sofia Aqvilin 0733-645242
Suppleant: