För att komma i kontakt med styrelsen till vägföreningen, ring till någon av följande nummer:

Ordförande: Daniel Rikkinen 0708 – 902150
Kassör: Anders Månsson 0723-314048
Suppleant: Lars Brundin  0703 – 298598